School

Wat vinden we belangrijk?

KLASBLOG

CONTACT

NIEUWS

SCHOOL

PERSONEEL

-wie zit er in ons team?

-oefensites voor kinderen

-wie en hoe contacteren?

-waar ligt de school?

-kalender vrije dagen

-schoolfeest

-verantwoordelijken voor-en naschoolse opvang

Welkom bij Basisscholen Sint-Pieter en SInt-Guido, Nederlandstalig onderwijs in hartje Anderlecht.

Pesten dat kan niet -prijs

In 2016 werd de school bekroond voor de pioniers-werking 

m.b.t. conflictbemiddeling en de aandacht voor de sociale emotionele ontwikkeling.


We ontvingen de ‘Pesten dat kan niet!-prijs’ tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten.

https://www.ketnet.be/karrewiet/1-februari-2016-antipestprijs


N.a.v. deze prijs was het bezoek van koningin Mathilde aan onze school de kers op de taart. 

https://queenmathilde.blogspot.com/2016/02/pesten-dat-kan-niet.html


De media had veel aandacht voor ons:

-krant Bruzz: https://www.bruzz.be/kinderen-bemiddelen-bij-ruzie-anderlechtse-school-2013-02-07

-klasse:

https://www.klasse.be/40662/leerlingen-lossen-conflicten-zelf-op/

Ons opvoedingsproject

De scholen van de vzw Sint-Goedele Brussel zijn christelijke en Nederlandstalige scholen die met alle participanten willen samenwerken aan de ontwikkeling van hun leerlingen.


Zij willen de jonge mensen oriënteren in de werkelijkheid op basis van het aanbrengen van de nodige kennis, vaardigheden, leer- en leefhoudingen waardoor de totale persoon ontplooiingskansen krijgt.


Er wordt naar gestreefd dat elke jongere een positief zelfbeeld ontwikkelt door zoveel mogelijk succeservaringen te beleven. Daartoe worden onze leerlingen tot een volgehouden inzet uitgedaagd. Wanneer nodig wordt hieraan bijzondere zorg besteed. Zo willen onze scholen het welbevinden van de leerlingen realiseren.

Schoolreglement

Ons schoolreglement voor het schooljaar '21-22 kan je hier terugvinden. De tarieven voor- en naschoolse opvang zijn hierin opgenomen.

De Brede School

Inschrijven in Brussel

Schooltoelagen en studietoelagen

Doorlichtingsverslag Sint-Guido

Doorlichtingsverslag Sint-Pieter