School

KLASBLOG

KINDEREN

SCHOOL

CONTACT

NIEUWS

PERSONEEL

Welkom bij Basisscholen Sint-Pieter en SInt-Guido, Nederlandstalig onderwijs in hartje Anderlecht.

Ons opvoedingsproject

De scholen van de vzw Sint-Goedele Brussel zijn christelijke en Nederlandstalige scholen die met alle participanten willen samenwerken aan de ontwikkeling van hun leerlingen.


Zij willen de jonge mensen oriënteren in de werkelijkheid op basis van het aanbrengen van de nodige kennis, vaardigheden, leer- en leefhoudingen waardoor de totale persoon ontplooiingskansen krijgt.


Er wordt naar gestreefd dat elke jongere een positief zelfbeeld ontwikkelt door zoveel mogelijk succeservaringen te beleven. Daartoe worden onze leerlingen tot een volgehouden inzet uitgedaagd. Wanneer nodig wordt hieraan bijzondere zorg besteed. Zo willen onze scholen het welbevinden van de leerlingen realiseren.

Maak kennis met ons leerkrachtenteam

Functie

Naam

Directeur Sint-Guido

Hilde Walder: directie@sintpieter-sintguido.be

Directeur Sint-Pieter

Hilde Walder

Beleidsondersteuner


Administratieve medewerkers

Martine Eggermont (ma-di-do-vrij) ,Vicky Engelbert ( woe en do) en Linda Plompen (vrij)

KLEUTERS


K0 A

juf Gigi

K0 B

juf Febe

K1 A

juf Kristien

K1 B

juf Deborah

K2 A

juf Dorien

K2 B

juf Axelle

K3 A + K3 B

juf Anneliese + juf Ilse

LAGERE SCHOOL


1A

juf Sabrine

1B

Juf Vicky

2A

Juf Sas

2B

juf Saskia

3A

Juf Christel

3B

Juf Karolien

4A

juf Ria

4B

Juf Natalie

5A

juf Kelly

5B

juf Ellen

6A

meester Wim

6B

meester Serge

Bewegingsopvoeding

Juf Kristien en meester Gaetan

ONDERSTEUNING


Kinderverzorgsters

Juf Veerle en juf Aurélia

Co-teacher 0KK

Juf Martine

Co-teacher 1KK

juf Greta

Co-teacher 2KK

juf Anneke

Co-teacher 3KK

juf Febe

Co-teacher 1ste lj

juf Isabelle

co-teacher 2de lj

meester Nico

Co-teacher 2de graad

juf Katty

Co-teacher 3de graad

juf Cindy

CO-teacher wiskunde kleuterschool

juf Anne

BELEIDSTEAM


Zorgcoördinator ( kleuterschool en lagere school)

Juf Mieke: miekerener@sintpieter-sintguido.be

Beleidsmedewerker


OCB Ondersteuning

juf Katelijne

ICT-coördinator

Mr. Hugo

Voor-, middag- en naschoolse opvang:(VNO)

medewerkers


lokaal verantwoordelijke


coördinator


directeur

juf Joske, juf Karima, meester Nabil en juf Nisrine


Mevrouw Marjan Gijssels


Mevrouw Anne Dautzenberg


Mevrouw Frieda Luppens

Onderhoud

Mevr. Siham

Klusjesman

Mr. Ismaïl

De Brede School

Inschrijven in Brussel

Schooltoelagen en studietoelagen

Doorlichtingsverslag Sint-Guido

Doorlichtingsverslag Sint-PieterGVBS Sint-Pieter

Dr. Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

directie@sintpieter-sintguido.be


Tel: 02 521 90 44

GVBS Sint-Guido

Dr. Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

directie@sintpieter-sintguido.be


Tel: 02 521 90 44

© GVBS Sint-Pieter Sint-Guido 2016