Home

Welkom bij 

Sint-Pieter en Sint-Guido,

Nederlandstalig onderwijs in hartje Anderlecht, 2 scholen maar 1 pedagogische entiteit  op 1 campus. 

BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF17731773
BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF14811481
BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF15751575
BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF18371837
BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF13981398
BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF13931393
BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF14061406
BLvbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF14511451
vbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF16861686
vbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF17131713
vbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF18171817
vbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF13731373
vbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF16831683
vbs_StguidoStPieters_Hi-DSCF18271827

Ons schoolteam draagt deze visie uit:

Wij zijn een warme en brede multiculturele school met flexibele leerkrachten die het beste van zichzelf willen geven. 

We doen dit door op een authentieke manier een krachtige leeromgeving te creëren door te  zorgen voor een veilig en warm klasklimaat waar elk kind kan groeien op zijn eigen manier en tempo. We willen elk kind aanmoedigen om te leren, zich goed te voelen en zich te ontplooien in de verschillende domeinen met aandacht voor ieders talent. 

 

Meer concreet proberen we een out of the box- onderwijsstijl te hanteren op maat van elk kind: experimenteren en spelend leren, coöperatieve werkvormen, verschillende vormen van co-teaching, bewegend leren, differentiatie,...

 

Tenslotte hechten we veel belang aan sociale vaardigheden, een gezonde, veilige levensstijl en een goede samenwerking en communicatie met ouders en kind rekening houdend met hun eigenheid, context en achtergrond. 

We dragen sociale vaardigheden hoog in het vaandel door dagelijks te werken aan groepsdynamica, fijne klassfeer, … waar welbevinden de basis vormt. 


In een sfeer van vertrouwen, respect en open communicatie leren de kinderen  doelgericht al spelend, al experimenterend van en met elkaar rekening houdend met elk zijn talenten. Ouders zijn een belangrijke partner in het proces van de groei van onze kinderen, waar open communicatie centraal staat.