Home

Basisscholen Sint-Pieter en Sint-Guido  

Dokter Jacobsstraat 49-67

1070 Anderlecht


secretariaat@sintpieter-sintguido.be 

of

directie@sintpieter-sintguido.be

02/521 90 44


Welkom bij Basisscholen Sint-Pieter en Sint-Guido,

Nederlandstalig onderwijs in hartje Anderlecht.

-wie zit er in ons team?

-oefensites voor kinderen

-wat vinden we belangrijk?

-pesten-dat-kan-niet-prijs

-schoolreglement

-wie en hoe contacteren?

-waar ligt de school?

-vrije dagen

-schoolfeest

-verantwoordelijken voor-en naschoolse opvang

On schoolteam draagt deze visie uit.

Wij zijn een warme en brede multiculturele school met flexibele leerkrachten die het beste van zichzelf willen geven. 

We doen dit door op een authentieke manier een krachtige leeromgeving te creëren door te  zorgen voor een veilig en warm klasklimaat waar elk kind kan groeien op zijn eigen manier en tempo. We willen elk kind aanmoedigen om te leren, zich goed te voelen en zich te ontplooien in de verschillende domeinen met aandacht voor ieders talent. 

 

Meer concreet proberen we een out of the box- onderwijsstijl te hanteren op maat van elk kind: experimenteren en spelend leren, coöperatieve werkvormen, verschillende vormen van co-teaching, bewegend leren, differentiatie,...

 

Tenslotte hechten we veel belang aan sociale vaardigheden, een gezonde, veilige levensstijl en een goede samenwerking en communicatie met ouders en kind rekening houdend met hun eigenheid, context en achtergrond. 

We dragen sociale vaardigheden hoog in het vaandel door dagelijks te werken aan groepsdynamica, fijne klassfeer, … waar welbevinden de basis vormt. 


In een sfeer van vertrouwen, respect en open communicatie leren de kinderen  doelgericht al spelend, al experimenterend van en met elkaar rekening houdend met elk zijn talenten. Ouders zijn een belangrijke partner in het proces van de groei van onze kinderen, waar open communicatie centraal staat.

Onze openingsuren

Ma

8u30-15u

Di

8u30-15u

Woe

8u30-12u

Do

8u30-15u

Vrij

8u30-15u

Onze Opvang (betalend)

Ma - Di - Do - Vrij

7u15-8u15

15u15-17u15

Woensdag

7u15-8u15

12u15-17u15

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap

vzw Sint-Goedele Brussel

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
tel.: 02 520 05 72


www.sint-goedele.be

info@sint-goedele.be


                  ondernemingsnummer: 0478.379.452

                  RPR: Brussel - Nederlandstalig 


info@sint-goedele.be – www.sint-goedele.be

w