VNO voor- en naschoolse opvang

Lokaal verantwoordelijke Marjan Gijssels

Directeur VNO:                Mevr. Frieda Luppens, Verheydenstraat 39, 1070    Anderlecht. 02/520.0572.


Co√∂rdinator VNO:             Mevr. Anne Dautzenberg:

                                             mail:  annedautzenberg@sint-goedele.be

                                             telefoon: 0473/91.97.74


Lokaal verantwoordelijke:  Mevr. Marjan Gijssels

                                             mail: marjangijssels@sint-goedele.be

                                             telefoon 0498/52.75.83

GVBS Sint-Pieter

Dr. Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

directie@sintpieter-sintguido.be


Tel: 02 521 90 44

GVBS Sint-Guido

Dr. Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

directie@sintpieter-sintguido.be


Tel: 02 521 90 44

© GVBS Sint-Pieter Sint-Guido 2016