School

KLASBLOG

KINDEREN

SCHOOL

CONTACT

NIEUWS

PERSONEEL

Welkom bij Basisscholen Sint-Pieter en SInt-Guido, Nederlandstalig onderwijs in hartje Anderlecht.

Ons opvoedingsproject

De scholen van de vzw Sint-Goedele Brussel zijn christelijke en Nederlandstalige scholen die met alle participanten willen samenwerken aan de ontwikkeling van hun leerlingen.


Zij willen de jonge mensen oriënteren in de werkelijkheid op basis van het aanbrengen van de nodige kennis, vaardigheden, leer- en leefhoudingen waardoor de totale persoon ontplooiingskansen krijgt.


Er wordt naar gestreefd dat elke jongere een positief zelfbeeld ontwikkelt door zoveel mogelijk succeservaringen te beleven. Daartoe worden onze leerlingen tot een volgehouden inzet uitgedaagd. Wanneer nodig wordt hieraan bijzondere zorg besteed. Zo willen onze scholen het welbevinden van de leerlingen realiseren.

Maak kennis met ons leerkrachtenteam

Functie

Naam

Directeur Sint-Guido

Hilde Walder

Directeur Sint-Pieter

Hilde Walder

Beleidsondersteuner

Gerda Delgouffe

Administratieve medewerkers

Martine Eggermont (ma-di-do-vrij) en Vicky Engelbert ( woe en vrij)

KLEUTERS
Klas 1ka + OKA

Juf  Greta en juf Evelyn

Klas 1kb + OKB

Juf Deborah

Klas 2ka

Juf Gigi

Klas 2kb

Juf Dorien

Klas 3ka

Juf Lippa

Klas 3kb

Juf Ilse

LAGERE SCHOOL


Klas 1a

Juf Anneliese

Klas 1b

Juf Vicky

Klas 2a

Juf Sas

Klas 2b

Meester Nico

Klas 3a

Juf Christel

Klas 3b

Juf Karolien

Klas 4a

Juf Kelly

Klas 4b

Juf Natalie

Klas 5a

Juf Madina

Klas 5b

Meester Serge

Klas 6a

Juf Mieke

Klas 6b

Juf Yasemin

Bewegingsopvoeding

Juf Kristien en meester Gaetan

ONDERSTEUNING


Kinderverzorgsters

Juf Veerle en juf Aurélia

Co-teacher 1ste KK

Juf Martine

Co-teacher 2de KK

Juf Anneke

Co-teacher 3de KK

Juf Anne

Co-teacher 1ste lj

Juf Isabelle

Co-teacher 2de lj

Juf Saskia

Co-teacher 3de lj

Juf Katty

Co-teacher 4de lj

Juf Ria

Co-teacher 3de graad


Co-teacher 3de graad


BELEIDSTEAM


Zorgcoördinator ( kleuterschool en lagere school)

Meester Michel

Beleidsmedewerker

Juf MarleenICT-coördinator

Mr. Hugo

Voor-, middag- en naschoolse opvang:(VNO)

medewerkers


lokaal verantwoordelijke


coördinator


directeur

Mevr. Joske,  mevr.Karima, meester Nick en mevrouw Nisrine


Mevrouw Nathalie Swerts


Mevrouw Anne Dautzenberg


Mevrouw Frieda Luppens

Onderhoud

Mevr. Siham

Klusjesman

Mr. Ismaïl

De Brede School

Inschrijven in Brussel

Schooltoelagen en studietoelagen

Doorlichtingsverslag Sint-Guido

Doorlichtingsverslag Sint-PieterGVBS Sint-Pieter

Dr. Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

directie@sintpieter-sintguido.be


Tel: 02 521 90 44

GVBS Sint-Guido

Dr. Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

directie@sintpieter-sintguido.be


Tel: 02 521 90 44

© GVBS Sint-Pieter Sint-Guido 2016