medium_content_box3

Onze school als geloofsgemeenschap

Als Nederlandstalige katholieke school willen we kinderen en jongeren helpen opgroeien tot volwassenen met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven.

medium_content_box3

Onze school als leefgemeenschap

Wij willen aan leerlingen gelijke onderwijskansen bieden met gepaste aandacht voor de sociaal of affectief zwakkeren en de leerbedreigde leerlingen.

medium_content_box3

Onze school als leergemeenschap

Naast een brede algemene vorming moeten onze leerlingen attitudes en vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om zich voor te bereiden op het verder onderwijs of op een professionele loopbaan. We focussen vooral op de persoonlijke talenten en de bereidheid tot inzet van de leerling.

medium_content_box3

Onze school als een hechte gemeenschap

Wij beogen één grote levende gemeenschap, waar iedere schoolparticipant (leerling, ouder, personeelslid, lid schoolbestuur, CLB,…) zich medeverantwoordelijk voelt voor het hele schoolgebeuren.

Wat leeft er op onze school?